Архівний відділ

Нормативно–правова база

Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи»

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Закон України «Про звернення громадян»

Закон України «Про інформацію»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Основні правила роботи державних архівний установ України

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях