Інші посадові та службові особи – “Про очищення влади”

Діючі

Працюючі посадові та службові особи Одеської обласної державної адміністрації підлягатимуть перевірці у термін, визначений Планом проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р., а саме:

-перші заступники та заступники голів місцевих держадміністрацій області, керівників структурних підрозділів апарату  – березень – травень 2015 р.;

– всі інші посадові та службові особи райдержадміністрації – червень 2015 р. – грудень 2016 р.

Наказ

Повідомлення про початок перевірки

Повідомлення про початок перевірки

Повідомлення про початок перевірки

Повідомлення про початок перевірки

 П.І.Б. Документи
Аврамідіс О.Г.Заява 
Декларація 
Довідка
Барков Г.П.Заява 
Декларація 
Довідка
Бєліогло Н.В.Документи
Білоусова Н.К.Заява 
Декларація 
Довідка
Бриль М.В.Документи
Василік Н.Б.Заява 
Декларація 
Довідка
Вітков В.П.Заява 
Декларація 
Довідка
Височенко А.В.Заява 
Декларація 
Довідка
Гєнова О.М.Заява 
Декларація 
Довідка
Данукалова В.В.Заява 
Декларація 
Довідка
Делігіоз В.А.Заява 
Декларація 
Довідка
Дмитрієва Н.П.Заява 
Декларація 
Довідка
Долгова Н.В.Заява 
Декларація
Довідка
Дянкова А.А.Заява 
Декларація 
Довідка
Желєва В.М.Заява 
Декларація 
Довідка
Жмуд Т.Л.Заява 
Декларація 
Довідка
Запорощенко О.М.Документи
Іваненко Г.П.Заява 
Декларація 
Довідка
Калаянова Н.Г.Заява 
Декларація 
Довідка
Казани В.І.Заява 
Декларація 
Довідка
Каражова М.С.Заява 
Декларація
Довідка
Клименко І.Ю.Документи
Клопот В.М.Заява 
Декларація 
Довідка
Коваленко Т.П.Документи
Колісникова І.О.Документи
Колодєєва О.І.Заява 
Декларація 
Довідка
Корольова О.В.Заява 
Декларація 
Довідка
Косатінова А.В.Заява 
Декларація
Довідка
Кузьменко І.В.Заява
Декларація 
Довідка
Кучер Ю.В.Документи
Лапшина О.В.Заява 
Декларація 
Довідка
Лепська А.А.Заява 
Декларація 
Довідка
Лєвченко М.В.Заява 
Декларація 
Довідка
Мірошніченко О.І.Документи
Миргородська О.І.Заява 
Декларація 
Довідка
Молокус Р.Д.Документи
Ніколенко І.Б.Заява 
Декларація
Довідка
Павленко І.В.Заява 
Декларація 
Довідка
Процюк І.В.Заява 
Декларація 
Довідка
Ромалійська О.Г.Заява 
Декларація 
Довідка
Руденко С.І.Заява 
Декларація 
Довідка
Русєва І.К.Заява 
Декларація 
Довідка
Сабанчук О.П.Заява 
Декларація 
Довідка
Стефанюк О.О.Документи
Ступак І.А.Заява 
Декларація 
Довідка
Срібниченко Г.Д.Заява 
Декларація 
Довідка
Тарнавська А.Г.Заява 
Декларація
Довідка
Тірон А.І.Заява 
Декларація 
Довідка
Тудоран В.І.Заява 
Декларація 
Довідка
Узунов В.В.Заява 
Декларація 
Довідка
Улезко К.І.Заява 
Декларація 
Довідка
Хаджикова А.Є.Заява 
Декларація 
Довідка
Череш О.О.Заява 
Декларація 
Довідка
Черненко Л.І.Заява 
Декларація 
Довідка
Шиманська Т.Ф.Заява 
Декларація 
Довідка
Шлехтенко Т.М.Документи
Штрибець І.В.Заява 
Декларація
Довідка
Шулянська З.С.Заява 
Декларація
Довідка
Армєєва І.Ю.Заява 
Декларація
Повідомлення
Довідка
Калініна Т.В.Довідка
Гончарова Т.В.Довідка
Ільчинський А.В.

Заява 
Декларація
Повідомлення
Щербина Л.Б.Заява 
Декларація
Повідомлення
Пушкін А.О.Заява 
Декларація
Повідомлення
Довідка
Шпилєва Т.Г.Заява 
Декларація
Повідомлення
Довідка
Сатулова А.В.Заява 
Декларація
Повідомлення
Довідка
Долоніна Ю.О.Заява 
Декларація
Повідомлення
Рудомьотова Ю.О.Заява 
Декларація
Повідомлення
Довідка
Панитовська Т.Д.Заява 
Декларація
Повідомлення
Довідка
Чаленко Н. А.Заява 
Декларація
Повідомлення
Довідка
Демирова С.В.Заява 
Декларація
Повідомлення
Довідка
Головіна Н.Ю.Заява 
Декларація
Повідомлення
Вєтєва Н.В.Заява 
Декларація
Повідомлення
Жечкова О.І.Заява 
Декларація
Повідомлення
Довідка
Пєнова Я.В.Заява 
Декларація
Повідомлення
Довідка
Претенденти
П.І.Б.Документи
Азман А.М.Повідомлення
Заява
Декларація
Довідка
Белік Л.С.Повідомлення
Заява
Декларація
Довідка
Бєлоус Д.Л.Повідомлення
Заява
Декларація
Довідка
Біляєвська В. Г.Повідомлення
Заява
Декларація
Довідка
Бойченко В.В.Декларація
Заява
Повідомлення
Довідка
Вєтєва О.С.Повідомлення
Заява
Декларація
Довідка
Вукулов Д.О.Декларація
Повідомлення
Заява
Довідка
Генчевська З.П.Повідомлення
Заява
Декларація
Довідка
Горячова Т.В.Повідомлення
Заява
Декларація
Григор’єв О.Г.Повідомлення
Заява
Декларація
Гульпа С.К.Повідомлення
Заява
Декларація
Довідка
Делігіоз П.Д.Повідомлення
Заява
Декларація
Довідка
Димченко К.Г.Повідомлення
Заява
Декларація
Довідка
Дідаш О.А.Декларація
Заява
Повідомлення
Діма Д.Ю.Декларація
Заява
Повідомлення
Довідка
Дімова Н.А.Повідомлення
Заява
Декларація
Довідка
Дімова О.К.Декларація
Заява
Повідомлення
Довідка
Діордієва М.Д.Декларація
Заява
Повідомлення
Довідка
Запорожець О.Ф.Декларація
Заява
Повідомлення
Довідка
Іовов К.О.Повідомлення
Заява
Декларація
Довідка
Карапетрова А.В.Повідомлення
Повідомлення 2
Заява
Декларація
Колесник О.С.Декларація 
Заява 
Повідомлення 
Довідка
Кравченко О.Л.Декларація
Заява
Повідомлення
Довідка
Куртіян О.В.Декларація
Заява
Повідомлення
Лапшина Ю.М.Повідомлення
Заява
Декларація
Мардан М.С.Декларація
Заява
Повідомлення
Довідка
Марінова О. І.Повідомлення
Заява
Декларація
Довідка
Меліш Н.І.Повідомлення
Заява
Декларація
Мийнова О.І.Декларація
Заява
Повідомлення
Довідка
Михайлова М.Д.Декларація
Заява
Повідомлення
Довідка
Мілкова В.В.Повідомлення
Заява
Декларація
Довідка
Москвич П.В.Декларація
Заява
Повідомлення
Довідка
Остапюк М.В.Повідомлення
Заява
Декларація
Довідка
Перебейнос Ю.О.Декларація
Заява
Повідомлення
Довідка
Помаскін О.О.Декларація
Заява
Повідомлення
Продіус О.Д.Декларація
Заява
Повідомлення
Довідка
Райлян Л.М.Декларація
Заява
Повідомлення
Довідка
Савенко І.М.Повідомлення
Заява
Декларація
Савченко О.В.Декларація
Заява
Повідомлення
Довідка
Сапунжі Л.М.Декларація
Заява
Повідомлення
Довідка
Соніна К.В.Заява
Повідомлення
Декларація
Довідка
Тоарка М.П.Повідомлення
Заява
Декларація
Довідка
Троїцька О.О.Повідомлення
Заява
Декларація
Довідка
Чигін О.М.Повідомлення
Заява
Декларація
Чумаченко С.А.Декларація
Заява
Повідомлення
Довідка
Шукаль О.А.Повідомлення
Заява
Декларація