Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» 8 жовтня 2015року № 731-VIII

Законом передбачено комплексне удосконалення законодавства у сфері фінансування партій та передвиборної агітації з метою приведення його у відповідність до міжнародних стандартів та кращих практик у сфері фінансування політики. 

Законом вносяться зміни до низки нормативно-правових актів України з питань фінансування діяльності політичних партій щодо:

– впровадження державного фінансування політичних партій (статутної діяльності політичних партій та компенсації витрат на передвиборну агітацію); 

– визначення розмірів внесків фізичних та юридичних осіб на користь партій; 

– деталізацію положень законодавства з питань фінансової звітності політичних партій про надходження та використання коштів; 

– забезпечення доступу громадськості до інформації про джерела фінансування політичних партій тощо. 

Крім того, запропоновано встановлення адміністративної та кримінальної  відповідальності за порушення порядку надання або отримання внеску на користь партії, порушення порядку фінансування політичних партій.

Запроваджується (починаючи з 2017 року) пряме державне фінансування політичних партій. Таке фінансування здійснюватиметься у формі щорічного державного фінансування статутної діяльності партій, не пов’язаної із участю таких партій у виборах, та часткового відшкодування витрат партій на здійснення передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.

Такі форми фінансування сприятимуть активній діяльності партій не лише під час виборчого процесу, але і у міжвиборчий період. З метою запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів, виділених на фінансування статутної діяльності партій, запроваджується облік таких коштів на спеціально відкритих з цією метою рахунках партій у банках, забороняється перерахування таких коштів до виборчих фондів, а також наділено повноваженнями щодо контролю за законністю їх використання Рахункову палату та Національне агентство з питань запобігання корупції.

Завідувач сектору з                                                                                           А.М. Азман

юридичного забезпечення

апарату ізмаїльської РДА