11.06.2014

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" (витяг)

9 квітня 1999 року

N 586-ХІV

 

(Витяг)

 

 Стаття 25. Повноваження в галузі забезпечення законності,

 правопорядку, прав і свобод громадян

 

 Місцева державна адміністрація:

 

 3) забезпечує розгляд звернень громадян та їх об'єднань,

контролює стан цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на

підприємствах, в організаціях і установах, розташованих на

відповідній території;

 

 

 

 Стаття 38. Відносини місцевих державних адміністрацій з

 громадянами

 

 Місцеві державні адміністрації забезпечують додержання прав і

свобод громадян.

 

 Громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у

вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих

державних адміністрацій.

 

 Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов'язані

розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначений

законом термін прийняти рішення або дати обґрунтовану відповідь.

Посадові особи проводять особистий прийом громадян у порядку,

визначеному законом.

 

 Рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій

можуть бути оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади

вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини

або до суду.