11.06.2014

Зверненню громадян - першочергову увагу влади

Ізмаїльська районна державна адміністрація у своїй повсякденній роботі зі зверненнями громадян керується Законом України «Про звернення громадян», виконує завдання визначені Указом Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", прийнятими на їх виконання розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, оскільки питання забезпечення прав і законних інтересів громадян є одним із пріоритетних напрямків діяльності Ізмаїльської районної державної адміністрації. 

Протягом 2013 року Ізмаїльською районною державною адміністрацією прийнято 827 звернень, що на 1342 звернення менше, ніж за аналогічний період минулого року. 
Керівництвом Ізмаїльської районної державної адміністрації протягом 12 місяців 2013 року проведено 133 особистих прийоми
 та 75 виїзних прийомів , під час яких було прийнято 327 звернень, що на 29 звернень більше у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року (298). 
Разом із керівництвом Ізмаїльської райдержадміністрації до населених пунктів здійснюють виїзди спеціалісти управлінь та відділів райдержадміністрації, для більш детально з’ясування суті порушених питань та надання кваліфікованої допомоги в їх вирішенні. Проведення виїзних прийомів громадян керівництвом Ізмаїльської райдержадміністрації дає змогу вивчити суть порушених питань на місці, залучити відповідних посадових осіб тих закладів, установ, які розташовані безпосередньо на території сільських (селищної) рад. 
Письмово до райдержадміністрації протягом звітного періоду 2013 року надійшло 441 звернення, що на 1379 звернень менше, ніж за 12 місяців 2012 року (1820). Значне зменшення за 12 місяців 2013 році порівняно з аналогічним періодом 2012 році відбулося зв’язку з набуттям 1 січня 2013 року чинності змін до Земельного кодексу України, які пов’язані із зміною порядку набуття у власність земельних ділянок.
Найбільш актуальними для населення району є питання:
 

  • аграрної політики та земельних відносин – 267 звернень (753 за 12 місяців 2012 року);

     

  • соціального захисту – 168 звернень (142 за 12 місяців 2012 року).

     

Кількість громадян, які звернулись до Ізмаїльської районної державної адміністрації, із врахуванням колективних звернень, становить 1871 проти 4486 за аналогічний період 2012 року, які у своїх зверненнях порушили 841 питання.
Ізмаїльською районною державною адміністрацією вживаються заходи и щодо забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного і своєчасного розгляду звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, у разі необхідності, поновлення порушених конституційних прав.
Спеціалістами забезпечуються необхідні заходи щодо реалізації конституційного права громадян на звернення, неухильного виконання норм Закону України «Про звернення громадян» на засадах об’єктивності, всебічності та вчасності їх розгляду відповідно до вимог чинного законодавства України. Так, наприклад, 24.09.2013 до Ізмаїльської районної державної адміністрації звернулась громадянка К. мешканка села Каланчак Ізмаїльського району з питання щодо надання допомоги в отримання посвідчень дітей з багатодітної сім'ї зв’язку затримкою бланків . Спеціалістами Ізмаїльської райдержадміністрації було вжито відповідних заходів, в результататі громадянкою К. 09.12.2013 року було отримано посвідчення дітей з багатодітних родин
13.11.2013 року інвалід О. мешканець міста Ізмаїл звернувся за наданням допомоги в організації поїздки фахівця з апаратом ультразвукової діагностики до місця проживання, так як він прикутий до ліжка. Спеціалістами КУ Центральна районної лікарня Ізмаїльського району» було здійснено виїзд до місця помешкання з портативним апаратом ультразвукового дослідження, 14.11.2013 року здійснено відповідне обстеження та надання рекомендації щодо лікування.
Неодноразово звертались мешканці села Багате щодо наданням допомоги у завершенні будівництва газопроводу і в підключення газу. Керівництвом Ізмаїльської райдержадміністрації було вжито відповідних заходів, в т.ч. перед Одеською облдержадміністрацію було порушено відповідне клопотання. В результаті цього 24.12.2013 року на засіданні обласної сесії було прийнято рішення щодо виділення коштів на завершення газифікації села. 11 січня 2014 року було здійснено пуск природного газу до осель мешканців села Багате
Всі звернення були розглянуті відповідно до вимог законодавства про звернення громадян. 
В Ізмаїльській районній державній адміністрації керівництвом та спеціалістами приділяється увага поліпшенню умов реалізації конституційного права громадян на особисте звернення, удосконаленню організації розгляду порушених у таких зверненнях питань, підвищенню персональної відповідальності за неналежне реагування на обґрунтовані пропозиції, заяви, скарги у повній відповідності із існуючим законодавством, розв’язанню проблем, які спричиняють звернення громадян. 
Ізмаїльською районною державною адміністрацією налагоджена тісна робота із виконкомами сільських (селищної) рад. Відповідно до вимог законодавства про звернення громадян виконкоми сільських (селищної) рад щоквартально надають статистичні звіти до Ізмаїльської районної державної адміністрації про звернення, що надійшли до них протягом звітного періоду. 
Так, протягом звітного періоду до виконкомів сільських (селищної) рад надійшло 3815 звернень проти 4208 в аналогічному періоді 2012 року. Відповідно до аналізу надходження звернень, спостерігається тенденція незначного зменшення кількості звернень. 
В райдержадміністрації створені належні умови для роботи зі зверненнями громадян: ведеться комп’ютерна база реєстрації звернень громадян, що дозволяє оперативно обробляти інформацію та статистичні дані, облаштовано кімнату для особистого прийому громадян, на інформаційних стендах розміщено законодавчі акти, зразки оформлення заяв, відомості про посадових та службових осіб структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, контактні телефони та адреси. 
Ізмаїльська районна державна адміністрація у своїй повсякденній діяльності щодо розгляду звернень громадян забезпечуватиме і в подальшому реалізацію конституційного права громадян на звернення до органів виконавчої влади. З метою удосконалення організації роботи зі зверненнями громадян керівництвом райдержадміністрації, спеціалістами відділу діловодства і контролю апарату райдержадміністрації буде продовжено практику виконання заходів організаційного, інформаційно-аналітичного характеру, спрямованих на докорінне поліпшення роботи зі зверненнями громадян та безумовне виконання вимог законодавства про звернення громадян.

Відділ діловодства і контролю апарату 
Ізмаїльської районної державної адміністрації