11.06.2014

Запитання та відповіді

Питання:

На яку соціальну виплату має право особа, яка здійснює догляд, надає соціальні послуги особі, яка потребує постійного стороннього догляду ?

Відповідь:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України „Про порядок призначення та виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” від 29.04.2004 р. № 558 непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги призначається щомісячна компенсаційна виплата.

Компенсація призначається на час встановлення групи інвалідності або на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.

Компенсація призначається і виплачується з дня подання документів фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує.

Згідно ч.5 п.5 зазначеної постанови у разі коли до заяв додані не всі необхідні документи, заявнику повідомляється, які документи слід подати додатково, не пізніше трьох місяців з дня одержання такого повідомлення.

Відповідно до п. 6 Постанови для призначення компенсації подаються такі документи:

1) не працюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

- заява про згоду надання соціальної послуги;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- висновок лікарсько- консультативної комісії про те, що стан здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

- копія трудової книжки та довідки органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю і про відсутність даних про доходи цієї особи, а у разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки.

2) особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником ( у разі визнання цієї особи недієздатною):

- заява про необхідність надання соціальних послуг;

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу

інвалідності (надається інвалідом);

- висновок лікарсько- експертної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування.

Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам 1 групи;

10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам 2 групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам 3 групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я.

Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Компенсація призначається і виплачується органом праці та соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв разом з документами, зазначеними у пункті 6 цього Порядку.

Питання:

Інвалід війни 2 групи, був забезпечений 03.03.2005 р. автомобілем “Таврія” ЗАЗ – 11020632, 2005 року виготовлення, із звичайним керуванням з передачею права керування члену сім’ї, на пільгових умовах з оплатою 7 відсотків від вартості автомобіля. Термін експлуатації автомобіля 2 роки і 1 місяць.

Чи можна залишити автомобіль члену сім’ї після смерті інваліда?

Відповідь:

Відповідно до пункту 16 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2006 р. № 999, передбачено, що після смерті інваліда автомобіль, яким він був забезпечений Головним управлінням соціального захисту, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, залишається у користуванні його сім'ї, якщо в ній є інвалід, який: має підстави для забезпечення автомобілем згідно висновку обласної МСЕК; проживав і був зареєстрований на час смерті інваліда за місцем його проживання і реєстрації; не має іншого автомобіля, у тому числі отриманого через Головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції.

Іншому члену сім'ї померлого інваліда, який проживає та зареєстрований за місцем проживання і реєстрації інваліда, автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років, залишається у разі сплати ним до спеціального фонду державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, вартості одержаного автомобіля з урахуванням ступеня його зношення та суми, сплаченої за нього інвалідом.

Ступінь зношення автомобіля визначається Головним управлінням і становить 0,84 відсотка на місяць і 10 відсотків на рік. Під час розрахунку ступеня зношення автомобіля неповний місяць користування (незалежно від кількості днів) зараховується як повний місяць.

У разі відмови від сплати зазначеної суми автомобіль повертається (вилучається) Головному управлінню у повному комплекті.

Якщо померлий інвалід був забезпечений автомобілем на пільгових умовах (за 7 відсотків вартості), спадкоємцю інваліда за його заявою повертається сума, що була сплачена інвалідом за автомобіль, з урахуванням фактичного ступеня зношення автомобіля, але не більше ніж сума, обчислена Головним управлінням виходячи із ступеня зношення автомобіля.

Сума для повернення члену сім’ї з урахуванням ступеню зношення автомобіля складає:

1054,00 (сума сплачена за автомобіль інвалідом – 7 %) – 1054 х 20,84% (ступень зношення автомобіля за 2 роки і 1 місяць х 0,84 %) = 834,35 грн.

Згідно ст. 50 Бюджетного кодексу України, органи державного казначейства України ведуть бухгалтерський облік всіх надходжень, що належать Державному бюджету України, та за поданням органів стягнення здійснюють повернення коштів.

При цьому, наказом Державного казначейства України від 29.05.2008 р. за № 181 “Про внесення змін до наказу Державного казначейства України від 10.12.2002 р. № 226”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12.06.2008 р. за № 530/15221, передбачені наступні вимоги. Повернення помилково або надмірно зарахованих до бюджету податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджетів здійснюється за заявою платника та поданням органів, які повинні забезпечувати надходження платежів до бюджету та за якими, згідно із законом, закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету. Подання подається до органу Державного казначейства за формою, передбаченою відповідними спільними нормативно-правовими актами Державного казначейства України з питань повернення коштів, або в довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації: обґрунтування необхідності повернення коштів з бюджету, найменування (П.І.Б.) платника, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ або ідентифікаційного номера за ДРФО (за наявності), суми платежу, що підлягає поверненню, дати та номера розрахункового документа, який підтверджує перерахування коштів до відповідного бюджету.

Головне управління праці та соціальної політики облдержадміністрації надсилає до Одеського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів лист-клопотання щодо повернення коштів.

Платник подає документи до Одеського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, а Фонд самостійно надає до органу Державного казначейства разом із заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом розрахункового документа (квитанції, платіжного доручення тощо), який підтверджує перерахування коштів до бюджету.

Питання:

Виховую двоє дітей - інвалідів. Допомога та надбавка на догляд призначається на кожну дитину?

Відповідь:

Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” відповідно до Конституції України гарантує інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та їх соціальну захищеність шляхом встановлення державної соціальної допомоги ні рівні прожиткового мінімуму.

Право на державну соціальну допомогу мають інваліди з дитинства та діти-інваліди віком до 18 років. Допомога призначається на кожну дитину-інваліда.

На дітей-інвалідів державна соціальна допомога призначається на строк, зазначений у медичному висновку, який видається у порядку, встановленому Міністерством охорони здоров’я України, але не більш як по місяць досягнення дитиною-інвалідом 18-річного віку включно (п.2.6. Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам).

Відповідно до чинного законодавства державна соціальна допомога на дітей-інвалідів призначається у розмірі 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

До державної соціальної допомоги, відповідно до вимог законодавства, надбавка на догляд за дитиною-інвалідом у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку призначається одному з непрацюючих батьків, які здійснюють догляд за дитиною- інвалідом.

Одиноким матерям надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається незалежно від факту роботи.

Надбавка на догляд призначається з дня звернення за її призначенням особі, яка не працює, не вчиться, не займає виборну посаду і яка фактично здійснює догляд за дитиною-інвалідом, на яку призначена державна соціальна допомога. Надбавка на догляд призначається на кожну дитину- інваліда.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одинока мати подає:

- оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини, або довідку про те, що вона перебуває на обліку як одинока мати;

- довідку про спільне проживання з дитиною-інвалідом, видану уповноваженим органом за місцем проживання;

- довідка з місця навчання дитини.

Для призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом одному з непрацюючих батьків, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, подаються:

- довідка про склад сім’ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних стосунків членів сім’ї;

- оригінал та копія трудової книжки, довідка з центра зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідку реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, про те, що не зареєстрований як суб’єктів підприємницької діяльності і не займається підприємницькою діяльністю та про відсутність даних про доходи цієї фізичної особи;

- довідка про спільне проживання дитини- інваліда з одним з батьків, видана уповноваженим органом за місцем проживання;

- довідка з місця навчання дитини.

Враховуючи зазначене, для визначення права Вам необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання з відповідними документами.

Питання:

Мені 53 роки, страховий стаж роботи 37років 2 місяці 2 дні. Мені відмовлено у видачі посвідчення „Ветеран праці”

Відповідь:

Відповідно до статті 6 Закону України від 16.12.93 р. № 3721 “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” визначено, що ветеранами праці визначаються громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об’єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років – для чоловіків і 35 років – для жінок і вийшли на пенсію.

Враховуючи вимоги законодавства, задовольнити Вашу вимогу на даний час не уявляється можливим.

Питання:

Я з чоловіком не працюю. На утриманні троє дітей. Чи маю право на призначення соціальної допомоги?

Відповідь:

Соціальна підтримка сімей з дітьми, малозабезпечених сімей реалізується відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” - сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї набуває право на призначення державної соціальної допомоги, розмір якої не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.

До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається не з урахуванням прожиткового мінімуму, а з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму, який затверджується одночасно з прийняттям Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму у 2008 році: для працездатних осіб становить 133 грн., непрацездатних осіб -187,50 грн. (діти, пенсіонери), інвалідів – 200 грн.

Для кожної дитини у малозабезпеченій багатодітній сім'ї, в якій виховується троє або більше дітей віком до 16 років (до 18 років, якщо дитина навчається), рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) становить 50 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.

Середньомісячний сукупний дохід сім’ї , визначається згідно Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Державного комітету статистики України від 15.11.2001 р. № 486/202/524/455/3370 (зі змінами).

Згідно п. 5.3 Методики... для обчислення суми доходів ураховуються доходи в грошовій та натуральній формі, дохід від земельних ділянок, інші грошові виплати, які носять систематичний характер.

Відповідно до пункту 10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям в призначенні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, а виплату призначеної допомоги – припинено у випадку, коли: працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не навчаються (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними, та за інформацією центру зайнятості не порушують законодавство про зайнятість.

Виходячи з обставин, які склалися в сім'ї, допомога може бути призначена, як виняток, на підставі рішення районної координаційної ради на підставі акта обстеження матеріально - побутових умов сім'ї.

Крім того, відповідно до пункту 17 зазначеного Порядку.... призначена соціальна допомога може бути зменшена до 50 відсотків її розміру у разі невикористання сім'єю можливостей знаходження додаткових джерел для існування, а також якщо середньомісячний розмір доходів залишається меншим ніж розмір мінімальної заробітної плати.

Оскільки Ви та Ваш чоловік працездатного віку не працюєте, не сприяєте своєму працевлаштуванню через районний центр зайнятості, на загальних підставах родина не набуває право на призначення допомоги, виходячи з обставин, які склалися в сім'ї, питання призначення державної соціальної допомоги може вирішуватися за рішення координаційної ради.

Для уникнення непорозумінь під час призначення зазначеної допомоги радимо Вам та Вашому чоловіку визначитись з працевлаштуванням або стати на облік в центр зайнятості для пошуку роботи.

Питання:

Де отримати кредит для придбання чи будівництва житла (в сільській місцевості)?

Відповідь:

На сьогодні отримати кредит на забудову (придбання) житла можна у банківських фінансових установах області. Звертаємо увагу на те, що відповідно до ст. 5 Закону України „Про банки і банківську діяльність” органам державної влади забороняється втручатись у діяльність банківських установ.

 Крім того, в Одеській області реалізується державна пільгова програма кредитування „Власний дім”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1998р. №1597, яка фінансується Фондом індивідуального житлового будівництва на селі. За більш детальною інформацією пропонуємо звернутися безпосередньо до Фонду за наступною адресою: м. Одеса, вул. Ак. Корольова, 72-а. Тел.725-01-65, 725-21-22.

Питання:

Чи необхідно при прийомі металобрухту оформлювати відповідний акт?

Відповідь:

Статтею 3Закону України від 24 травня 2007 року №1073-V«Про внесення змін до Закону України «Про металобрухт» щодо спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств, а також форм розрахунків при прийманні металобрухту» визначено, що «оплата закупленого у населення металобрухту здійснюється через каси спеціалізованих та спеціалізованих металургійних переробних підприємств чи через каси в банках готівкою або шляхом поштових переказів за рахунок суб’єкта підприємницької діяльності, який здійснює купівлю металобрухту».Ця норма закону вимагає від спеціалізованого підприємства документального оформлення розрахунків за прийнятий металобрухт, що в свою чергу передбачає оформлення акту приймання побутового металобрухту про який йдеться мова у Вашому зверненні.

Крім цього, для посилення контролю за проведенням спеціалізованими переробними підприємствами операцій з металобрухтом 23 жовтня 2007 року Міністерством промислової політики України були розроблені нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів.

В зазначених Ліцензійних умовах встановлені жорсткі вимоги до роботи спеціалізованих переробних підприємств та їх приймальних пунктів.

На виконання доручення Міністерства промислової політики України від 26 листопада 2007 року №15/7-1-720 робоча група обласної державної адміністрації проводить переатестацію спеціалізованих переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність новим Ліцензійним умовам. За результатами атестації кількість спеціалізованих підприємств

Питання:

Хто контролює правильність встановлення тарифів на теплопостачання ?

Відповідь:

Згідно з повноваженнями, наданими постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2007р №297 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» Державна інспекція з контролю за цінами в Одеській області на підставі розрахункових матеріалів надає висновки щодо економічної обґрунтованості планових витрат, пов’язаних з наданням послуг.

До введення в дію таких тарифів в м. Одеса, висновком Державної інспекції з контролю за цінами в Одеській області підтверджено економічно обґрунтований рівень витрат на послуги теплопостачання, які надаються населенню комунальним підприємством «Теплопостачання м. Одеси».

Питання:

Як отримати фінансову допомогу з обласного бюджету на розвиток підприємницької діяльності ?

Відповідь:

Для участі у конкурсному відборі на отримання фінансової допомоги з обласного бюджету необхідно розробити бізнес-план підприємницької діяльності з усіма фінансово-економічними розрахунками.

Крім того, необхідно надати наступні документи:

1.Звернення – клопотання від суб’єкта малого бізнесу до голови обласної державної адміністрації щодо необхідності виділення коштів з конкретними обґрунтуваннями.

2. Клопотання від органу місцевої влади за місцем діяльності суб’єкта.

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи.

4. Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

5. Довідка підприємства про середньооблікову чисельність працюючих за звітний період та обсяг річного валового доходу (для визначення суб’єкта малого підприємництва).

6. Інші документи в залежності від виду діяльності.

Питання:

Як розпочати власний бізнес безробітним?

Відповідь:

Для відкриття власної справи необхідно у районному центрі зайнятості стати на облік (як безробітному) та, при необхідності, пройти перепідготовку або навчання за професіями, які дають можливість займатися індивідуальною трудовою діяльністю.

Після навчання та реєстрації підприємницької діяльності безробітні складають бізнес-плани своєї діяльності. У разі перемоги бізнес- плану у конкурсному відборі, через центр зайнятості можна отримати одноразову допомогу на його реалізацію.

Питання:

Куди звернутись колишньому працівнику сфери торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення для отримання необхідних відомостей щодо оформлення пенсії або інших необхідних даних?

Відповідь:

Треба звернутися у Державний архів Одеської області

Його адреса: м. Одеса, вул. Жуковського буд. 18 (на час ремонту знаходиться за адресою вул. Пироговська , буд 29), тел. 725-12-19, 7189-549, 7189

Хто має повідомити громадянина про отримання субсидії, або автоматично ці дані будуть передані у житлову контору?

Громадянин, який заявив про своє право на субсидію, отримає повідомлення про те, чи нарахована йому субсидія на житлово-комунальні послуги, чи ні. У повідомленні буде зазначено, на який термін надається субсидія, її розмір, а також розмір обов’язкової плати за кожну послугу. Крім того, кожного місяця до організацій-надавачів послуг надаються списки громадян, яким нараховані субсидії, розміри субсидій та обов’язкової плати.

За якими умовами можна отримати субсидію для сім’ї, в якій дружина перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Чи враховується соціальна допомога у сукупний дохід сім’ї?

Розрахунок сукупного доходу для призначення субсидії провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Держкомсім'ямолоді, Держкомстату.

Відповідно до зазначеної Методики до сукупного доходу сімей (одержувачів) входить допомога, у тому числі допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Враховуючи зазначене, у випадку, якщо жінка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, субсидія призначається на загальних підставах, при цьому до сукупного доходу сім’ї буде враховано допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Питання

Якими нормативно-законодавчими документами потрібно користуватися під час розробки умов оплати праці працівників підприємств, установ та організацій?

Відповідь:

При розробці умов оплати праці: посадових окладів, тарифних ставок, доплат, надбавок та інших заохочень необхідно керуватися законами України “Про оплату праці”, “Про колективні договори і угоди”, Господарським Кодексом України, Кодексом Законів про працю України, Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2010-2012 роки.

Нормами ст. 15 Закону “Про оплату праці”, ст. 97 Кодексу Законів про працю України установлено, що форми і системи оплати праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюють підприємства в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною і галузевими угодами.

Підприємства використовують тарифні сітки і шкали співвідношень посадових окладів, що визначаються галузевими угодами як орієнтири для диференціації оплати праці залежно від професійної кваліфікації працівників, складності та умов виконуваних ними робіт.

Держава регулює розмір оплати праці працівників усіх форм власності встановленням мінімальної заробітної плати.

На основі тарифної ставки (окладу) робітника І розряду, яку встановлюють окремим рішенням Кабінету Міністрів України, і відповідних тарифних коефіцієнтів розраховують розміри посадових окладів інших категорій працівників.

Якщо підприємство перебуває у сфері чинності Генеральної угоди, то відповідно до ст. 6 Закону України “Про оплату праці” тарифна ставка робітника І розряду встановлюється в розмірі, не нижчому за визначений генеральною (галузевою) угодою.

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче від якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну норму праці (обсяг робіт).

Законом України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” установлено мінімальну заробітну плату з 1 січня 2011 року у розмірі 941 гривня, з 1 квітня – 960 гривень, з 1 жовтня – 985 гривень, з 1 грудня – 1004 гривні.

Питання

На яких підприємствах проводиться атестація робочих місць за умовами праці?

Відповідь:

Атестація робочих місць за умовами праці (надалі — атестація) проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Атестація проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. N 442 та методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджуваними Мінпраці і МОЗ.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Питання

Чи розраховуються показники зайнятості населення по Одеській області і який на теперішній час рівень зайнятості?

Відповідь.

Для отримання інформації про стан економічної активності населення, зайнятості та безробіття органи державної статистики використовують дані матеріалів вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності населення.

Держкомстат України за спеціальною методикою, основні визначення та поняття якої розроблені за рекомендаціями Міжнародної Організації Праці та 13 Міжнародної конференції від 29 жовтня 1982 року з урахуванням національних особливостей законодавчої та нормативної бази, що забезпечує можливість здійснення міжнародних співставлень для оцінки розвитку трудового потенціалу та аналізу виконання ратифікованих Україною Міжнародних Конвенцій МОП та ООН у сфері соціально-трудових відносин, розраховує в цілому по країні та по регіонах середні показники рівнів зайнятості, безробіття та економічної активності за рік та щоквартально.

Зазначені показники коливаються в залежності від економічної та політичної ситуації в державі.

За останніми оприлюдненими даними щодо економічної активності населення у визначенні МОП, а саме за 9 місяців 2010 року, чисельність зайнятого населення у порівнянні з відповідним періодом 2009 року збільшилась на 0,8 відсотка і становила 1054,2 тисячі осіб.

Рівень зайнятості населення збільшився на 0,8 відсоткових пункта, становив 58,0 відсотка від всього населення віком 15-70 років і наблизився до середнього показника по Україні (58,9 відсотка).

Поліпшення ситуації із зайнятістю населення вдалося досягти завдяки реалізації заходів Програми зайнятості населення Одеської області на

2010-2011 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 12 травня 2010 року № 1091-V зі змінами від 2 листопада 2010 року № 1234-V. Аналогічні програми затверджені і реалізуються в кожному районі та місті області.

Питання

Я пенсіонер, дитина війни, 1938 року народження. Жінка померла у 2010 році. Я часто хворію, не завжди можу принести собі хліб та приготувати їжу. Дочка та її сім`я проживають в Росії. Хочу, щоб до мене приходив соціальний робітник та допомагав по господарству. Куди мені треба звернутися?

Відповідь.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 затверджено нову редакцію Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Вищезазначеними документами передбачено обслуговування громадян, які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

Для отримання соціальних послуг у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вам необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

Питання

Які документи необхідно надати для отримання допомоги з газифікації житла?

Відповідь.

Відповідно до обласної соціальної цільової програми „Милосердя в дії” на 2011-2013 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 18 лютого 2011 року № 81-VI, допомога для газифікації житла надається малозабезпеченим громадянам з числа багатодітних сімей; дітям-сиротам;

сім’ям з дітьми-інвалідами; інвалідам 1 та 2 групи; ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Підставою для надання допомоги є особиста заява громадянина, зареєстрованого у приміщенні, яке підлягає газифікації, до якої додаються клопотання райдержадміністрації, районної ради або депутата Одеської обласної ради, довідки про доходи усіх членів сім'ї, які зареєстровані та проживають за даною адресою, довідка про склад сім'ї, копія паспорта із зазначенням адреси заявника, ідентифікаційний код, акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, проектно-кошторисна документація або акт про виконані роботи з газифікації житла, відповідні рахунки за придбання газової плити, газових та газоопалювальних приладів (вітчизняного виробництва).