Звертаємо увагу!!!

2000 грн на дитину для підготовки до навчального року

Згідно з Порядком виплати одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімейдля підготовки до навчального року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 04.08.2021 р. № 803 управління соціального захисту населення Ізмаїльської районної державної адміністрації провело нарахування одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року (далі –допомога) у сумі 2 000 гривень на кожну дитину з числа багатодітних малозабезпечених сімей віком від 6 до 18 років.

Допомога призначається  багатодітним сім’ям, які станом на 1 серпня 2021 р. є одержувачами державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, на кожнудитину з багатодітноїмалозабезпеченоїсім’ї, яка станом на 1 серпня 2021 р. маєвік 6-18 років (включно). Нарахування проводилось за матеріалами справ одержувачівдержавної  соціальноїдопомогималозабезпеченимсім’ям з числа багатодітнихсімей, без звернення таких одержувачів.

За результатом проведеної роботи Управлінням соціального захисту населення Ізмаїльської районної державної адміністрації нараховано  допомогу багатодітним малозабезпеченим сім’ям на 1089 дітей з 902 малозабезпечених багатодітних  сімей укрупненого Ізмаїльського району на суму 2178,0тис.грн.

Управління  соціального захисту населення перерахує бюджетні кошти на рахунки одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, відкриті в установі уповноваженого банку або через виплатні об’єкти АТ “Укрпошта”, при надходженні фінансування з державного бюджету.

Управління соціального захисту населення Ізмаїльської районної державної адміністрації