ВИРОЩУЄМО МАЙБУТНЄ РАЗОМ!

17 червня – Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами

Щороку 17 червня відзначається людством як Всесвітній день боротьби з опустеленням і посухою проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1994 році. Тоді ж була прийнята Конвенція ООН про боротьбу з опустелюванням. В рамках Конвенції опустелювання розглядається не як процес утворення пустелі, а як будь-яка деградація земель під впливом природних чи антропогенних чинників.

Сучасний стан земельних ресурсів і ґрунтового покриву Ізмаїльського районну свідчить про агроекологічну незбалансованість структури земельних угідь. У зв`язку з таким станом ґрунтів виникла необхідність вжиття відповідних заходів, одним з яких є еколого-ландшафтна спрямованість землеустрою і системи землеробства, яка передбачає ряд напрямків: виведення деградованих земель; створення захисних лісових насаджень; формування ґрунтозахисної структури агроландшафтів (захисні лісонасадження, гідротехнічні споруди) та впровадженням науково обґрунтованих сівозмін, прогресивних технологій збереження та відтворення родючості ґрунтів при веденні землеробства. 

 Опустелювання – це деградація засушливих ґрунтів, через яку гинуть родючі землі, пасовища та ліси. Причиною жахливої деградації земель є надмірна не правильна експлуатація ґрунтів, нераціональна вирубка лісів, тощо.  Деградація земель та опустелюванням вже давно набули глобального виміру та є одними з найбільших викликів для сталого розвитку людства, спричиняючи серйозні проблеми як екологічного, так і соціально-економічного характеру.

Деградація земель та опустелювання також призводять до втрат біорізноманіття, погіршення стану або зникнення водних об’єктів, загострення проблем водозабезпечення населення і галузей економіки та, як наслідок, погіршення умов життя людей.

Найбільш ефективними заходами щодо боротьби з опустелюванням є: збільшення лісистості, розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни; встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг; заходи по збереженню та відтворенню родючості ґрунтів.

Тому боротьба з опустелюванням  повинна бути невід’ємною частиною комплексного розвитку земельних ресурсів в інтересах їх стійкого розвитку для запобігання та скорочення деградації земель та відновлення потерпілих від опустелюванням земель. В її рамках слід проводити комплексну інформаційну роботу, що сприятиме зменшенню цих негативних процесів та припиненню її наслідків.

Задля уникнення в майбутньому процесів опустелюванням та посухи необхідно зупинити процес зміни ґрунту в бік опустелювання. Діючи разом ми змінюємо наше життя на краще!