Повідомлення про спосіб формування складу Громадської ради при Ізмаїльській районній державній адміністрації та її кількісний склад

Ізмаїльська районна державна адміністрація, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», Положення про громадську раду при Ізмаїльській районній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови Ізмаїльської районної державної адміністрації від 25.07.2019 №197/А-2019 «Про затвердження Положення про громадську раду при Ізмаїльській районній  державній адміністрації», розпочинає роботу з формування нового складу Громадської ради при Ізмаїльській районній державній адміністрації (далі – Громадська рада).

Відповідно до розпорядження голови Ізмаїльської районній державній адміністрації від 27 травня 2021 року № 101/А-2021 «Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради при Ізмаїльській районній державній адміністрації» організовано роботу щодо організації установчих зборів із залученням представників інститутів громадянського суспільства новоутвореного Ізмаїльського району. Способом формування складу Громадської ради є рейтингове голосування на установчих зборах.

Установчі збори з метою формування нового складу Громадської ради (далі – установчі збори) орієнтовно відбудуться 26 липня 2021 року о 11:00 (реєстрація учасників: з 10:30 до 11:00) в Ізмаїльській районній державній адміністрації: м. Ізмаїл, пр. Суворова, 62, поверх 2, велика зала засідань.

Кількісний склад громадської ради, визначений ініціативною групою, становить 15 членів (протокол засідання ініціативної групи від 01 червня 2021 року № 1).

Формування Громадської ради на установчих зборах відбуватиметься шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу Громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.

Учасниками установчих зборів є кандидати до складу Громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу Громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад Громадської ради.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується райдержадміністрацією.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу Громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу Громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу Громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники таких інститутів громадянського суспільства: громадські об’єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, асоціації, організації роботодавців та їх об’єднання, засоби масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку.

До складу Громадської ради при райдержадміністрації можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення райдержадміністрацією повідомлення про формування складу Громадської ради проводять заходи, дослідження, надають послуги, реалізують проекти тощо на території Ізмаїльського району.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проектів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення райдержадміністрацією повідомлення про формування складу Громадської ради.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
 • заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);
 • відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення райдержадміністрацією повідомлення про формування складу Громадської ради;
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;
 • мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;
 • фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний вебсайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).
 • Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється 25 червня 2021 року.

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради:

Шарафаненко Михайло Володимирович  перший заступник голови Ізмаїльської районної державної адміністрації  
Клопот Валентина Миколаївна  начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Ізмаїльської районної державної адміністрації  
Албул Валентина Володимирівнаголовний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю  Ізмаїльської районної державної адміністрації  
Миргородська Олександра Іванівна  заступник начальника управління – начальник відділу підтримки сім’ї та координації надання соціальних послуг управління соціального захисту населення Ізмаїльської районної державної адміністрації  
Ілікчієв Валентин Васильович  заступник голови громадської організації «Спілка ветеранів Афганістану Ізмаїльського району»
Ободовський Олександр Борисович  голова громадської організації «Федерація шахів та шашок міста Ізмаїл та Ізмаїльського району»
Сара Володимир Васильович  представник громадської організації «Ротарі клуб Ізмаїл»
Фтомович Петро Андрійович  голова громадської організації «Ізмаїльське міськрайонне товариство любителів домашніх тварин та птиці»

Заяви інститутів громадянського суспільства та делегованих ними представників подаються у паперовому вигляді за адресою: м. Ізмаїл, пр. Суворова, 62, поверх 5, кабінет 502 (відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Ізмаїльської районної державної адміністрації), скан-копії заяви інститутів громадянського суспільства та делегованих ними представників, а також інші документи подаються в електронному вигляді на електронну пошту: irgapolitika@ukr.net у форматах PDF, DOC, DOCX, JPEG (документи вважаються прийнятими після надходження на електронну пошту відправника листа з підтвердженням доставки).

З метою полегшення подачі заяв для участі в установчих зборах пропонуємо скористатися прикладами заяв за посиланням:

https://drive.google.com/drive/folders/1TivIgo7e6iUGNoYf9b-gP3t6zrbNxd2S?usp=sharing

Зазначаємо, що інститути громадянського суспільства та делеговані ними представники можуть подавати заяви у будь-якій іншій довільній формі із зазначенням інформації, визначеної у повідомленні про спосіб формування складу Громадської ради при Ізмаїльській районній державній адміністрації та її кількісний склад.

Відповідальна особа за приймання заяв – Клопот Валентина Миколаївна, начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Ізмаїльської районної державної адміністрації, електрона адреса: irgapolitika@ukr.net, номер телефону: (097) 745-99-22.

Надання консультацій представникам інститутів громадянського суспільства з технічних питань за телефоном (096) 077-95-05;

Нагадуємо, що відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами) (далі – Типове положення), підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

 • невідповідність документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам пункту 10 Типового положення;
 • неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим Типовим положенням вимогам у визначений Ініціативною групою строк відповідно до абзацу п’ятнадцятого пункту 10 цього Типового положення;
 • невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 6 Типового положення;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах;
 • відмова інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника від участі в установчих зборах шляхом надсилання органу виконавчої влади офіційного листа;
 • перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника, у процесі припинення.

Увага! Оригінал всіх документів, що додаються до заяви, делегований представник зобов’язаний принести на установчі збори та надати Ініціативній групі під час реєстрації.

До 12.07.2021 року на офіційному вебсайті Ізмаїльської районної  державної адміністрації буде опубліковано перелік інститутів громадянського суспільства, представники яких допущені до участі в Установчих зборах із формування нового складу Громадської ради при Ізмаїльській районній державній адміністрації.