16.05.2017

Пенсійне законодавство: роз'яснення спеціаліста

Чи правомірно відмовлено в оформленні пільгової пенсії за Списком № 2 через відсутність пільгових довідок та невідповідність назви професій         у трудовій книжці із посадами та професіями, передбаченими Списком        № 2, які дають право на призначення пільгової пенсії?

 

         Згідно з Порядком застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право         на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383, під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки № 1          і № 2, що були чинними на період роботи особи. При цьому до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах                       або за професіями незалежно від дати внесення цієї посади чи професії            до зазначених списків.

Основним документом, що визначає, де, ким і протягом якого часу працювала особа, є трудова книжка. Згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993  № 58, у графі 3 трудової книжки пишеться «Прийнятий або призначений до такого-то цеху, відділу, підрозділу, на дільницю, виробництво» із зазначенням конкретного найменування, а також роботи, професії або посади і присвоєного розряду. Записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються для робітників і службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у «Класифікаторі професій».

         Якщо працівник має право на пенсію за віком на пільгових умовах,           у трудовій книжці робиться відповідний запис з урахуванням наказу, виданого за результатами атестації робочих місць.

         Водночас, якщо трудова книжка не містить відомостей, що підтверджують  право на пенсію на пільгових умовах, для підтвердження стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, особа має надати уточнюючі довідки підприємств або їх правонаступників. Якщо йдеться про підтвердження роботи у шкідливих і важких умовах праці за Списком № 2, такі довідки є необхідними, оскільки в трудових книжках не зазначається, в яких умовах працювали особи, та не вказується, чи були такі особи зайняті певними роботами або на певних виробництвах протягом повного робочого дня,            не зазначається характер виконуваних робіт.

         У довідці мають бути вказані: періоди роботи, що зараховуються            до спеціального стажу; професія або посада; характер виконуваної роботи; розділ, підрозділ, пункт, найменування (або номери) Списку № 2, яким передбачено ці роботи. Довідка про пільговий характер роботи має містити посилання на список, який був чинним у період роботи особи.

         Під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах відповідно до статті 13 Закону «Про пенсійне забезпечення», зарахування         до стажу певного п'ятирічного періоду роботи зі шкідливими і важкими умовами праці після 21 серпня 1992 року має бути підтверджено результатами атестації робочих місць.

         Списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461 (розділ ХХХІІІ «Загальні професії»), передбачені: електрогазозварники, зайняті різанням         та ручним зварюванням, на напівавтоматичних машинах, а також автоматичних машинах із застосуванням флюсів, що містять шкідливі речовини не нижче       3 класу небезпеки; електрозварники на автоматичних та напівавтоматичних машинах, зайняті зварюванням у середовищі вуглекислого газу, на роботах      із застосуванням флюсів, що містять шкідливі речовини не нижче 3 класу небезпеки, а також на напівавтоматичних машинах; електрозварники ручного зварювання.

         Тобто, якщо в трудовій книжці буде зазначено лише назву посади            та не буде зазначено характер виконуваних особою робіт у шкідливих умовах протягом повного робочого дня, інформація про проведення атестації робочого місця, уточнююча довідка, яку видають на підставі первинних документів,     що містять необхідні відомості, є обов'язковою.

 

 

 

Начальник юридичного управління                                             Селецький О. В.