24.12.2015

ЗВІТ про проведення періодичного відстеження результативності проекту розпорядження голови Ізмаїльської райдержадміністрації «Про порядок часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприєм

 

            Відповідно до ст. 10 Закону України «Про заходи державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» було проведено відстеження результативності регуляторного акта з метою визначення можливості досягнення даним актом визначених в ньому цілей.

 

 

Назва документа:

 

«Про порядок часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів»

 

 

Статус документа:

Розпорядження голови Ізмаїльської райдержадміністрації

 

 

Мета регулювання:

Нормативно-правове забезпечення затвердження порядку часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

 

 

Тип відстеження:

періодичне відстеження

 

 

Мета прийняття акту:

-запровадження механізму використання коштів, передбачених у районному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в банках коротко-і середньостроковими кредитами, що надаються суб'єктам малого підприємництва на реалізацію інвестиційних проектів;

- розвиток пріоритетних напрямів діяльності суб'єктами підприємницької діяльності;

 

 

 

Методи одержання результатів відстеження:

Одержання результатів відстеження досягнуто шляхом аналітичного огляду регіональних особливостей та сучасних умов функціонування фінансово-кредитних установ, діючого податкового законодавства.

 

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Результативність регуляторного акту відстежувалась шляхом аналізу наданих пакетів документів, наданими підприємцями до конкурсної комісії з питань часткового відшкодування з місцевого бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Отримані результати аналізу показують, що прийняття даного регуляторного акту дозволить створити більш сприятливі умови для подальшого розвитку малого підприємництва , а також забезпечить рівність прав та можливостей суб'єктів підприємництва в отриманні підтримки на районному рівні

Розрахунок можливих вигод та витрат:

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Суб’єкти господарювання

 Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що дасть змогу здешевити їх та, як наслідок, відкриття нових, розширення діючих  підприємств

Часові витрати на подання заяви та відповідних документів для отримання компенсації

Держава

Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів від розширення підприємницької діяльності суб'єктів малого підприємництва

Кошти, що передбачаються в райному бюджеті на часткове відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами залученими суб'єктами малого підприємництва для реалізації інвестиційних проектів

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Результати реалізації регуляторного акта та ступеню досягнення будуть визначені після проведення повторного обстеження результативності регуляторного акта.

 

 

Начальник відділу економіки,

соціально-економічного розвитку

та  підприємництва Ізмаїльської райдержадміністрації                                    Н.І. Тодорова