30.10.2014

ЗВІТ Про повторне відстеження результативності розпорядження голови Ізмаїльської районної державної адміністрації «Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу»

 Відповідно до ст. 10 Закону України  «Про заходи державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» було проведено повторне відстеження результативності регуляторного акта з метою визначення можливості досягнення даним актом поставлених в ньому цілей.

 

Назва документа:

«Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації),  що здійснює функції  робочого органу »

 

 

Статус документа:

Розпорядження голови Ізмаїльської райдержадміністрації  № 142/А-2013 від 17.04.2013 р.

 

 

Мета регулювання:

Забезпечення виконання вимог діючого законодавства в частині підготовки матеріалів до засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників, проведенні конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу

 

 

Строк виконання заходів з відстеження результативності

Квітень 2014 р.

 

 

Тип відстеження :

Повторне

 

 

Мета прийняття акту:

Визначення робочого органу по підготовці матеріалів для проведення конкурсу серед перевізників та розробці паспортів автобусних маршрутів

 

 

Методи одержання результатів відстеження:

Повторне відстеження результативності регуляторного акта одержано в результаті  фактичних даних.

 

 

Дані та припущення на основі яких відстежувалась результативність, а також способи 

Результативність регуляторного акту відстежується шляхом аналізу наданих пакетів документів, наданими підприємцями до конкурсної комісії з питань проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функції робочого органу

 

 

 

 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Отримані результати аналізу показують, що прийняття даного регуляторного акта дозволить покращити забезпечення мешканців Ізмаїльського району приміським автобусним сполученням загального користування

 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених

Програмою розвитку пасажирського транспорту та безпеки дорожнього руху в Ізмаїльському районі на 2014-2020 рр. передбачено розв’язання наступних проблем:-

утворення умов удосконалення транспортної складової економічного і соціального розвитку Ізмаїльського району;

підвищення рівня забезпечення населення Ізмаїльського району якісними пасажирськими послугами;

прискорення інтеграції транспортного комплексу до принципів європейської транспортної політики, наближення до міжнародних стандартів, технічних, науково-експлуатаційних і екологічних вимог в сфері пасажирських перевезень. Враховуючи вищенаведене, відстеження результативності регуляторного акта буде відслідковуватися і в подальшому.  

 

 

 

Розробник проекту регуляторного акта:

 

Відділ економіки, соціально-економічного

розвитку та підприємництва Ізмаїльської районної

 

державної адміністрації                                                                                      Н.І. Тодорова