02.12.2015

Зміни у Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

3 листопада 2015року Президентом України  були  підписані одразу два  закони України «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»  № 739 – VIII та № 742-VIII, які були опубліковані в офіційному виданні Верховної Ради України «Голос України» 25 листопада 2015року.

            Від так, Законом України № 739 – VIII від 03.11.2015р.  «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»  передбачається, що право  військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби)  та членів їх сімей не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, надаватиметься лише у разі, якщо  розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів.

 Відповідно до Закону України № 742-VIII від 03.11.2015р. «Про внесення зміни до статті 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»  п.1 ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» доповнюється абзацом шостим такого змісту: «Військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад. Порядок проведення реабілітації та відшкодування вартості проїзду встановлюються Кабінетом Міністрів України»

            Обидва закони набирають чинності з дня, наступного після дня його опублікування, тобто з 26.11.2015р.

 

 

Завідувач сектору з юридичного забезпечення                                        А.М. Азман

апарату Ізмаїльської райдержадміністрації