10.09.2014

Земельні торги та етапи їх проведення

У сучасних умовах розвитку економіки країни обов’язковою  умовою формування цивілізованих відносин є формування ринку землі. Земля стає об’єктом купівлі - продажу і прозорість цього процесу є запорукою успішного подальшого розвитку країни.

Відповідно до статті 134 Земельного кодексу України, Верховна Рада заборонила продаж і оренду земельних ділянок, що знаходяться в державній або комунальній власності, без проведення аукціону. Оскільки саме поняття  земельного аукціону є новим та потребує  роз’яснення, спробуємо охарактеризувати його з юридичної точки зору.

Що ж таке земельний аукціон та який порядок  його проведення?

Під земельним аукціоном розуміють спосіб відчуження речових прав на земельні ділянки, що передбачає виставлення їх у формі лоту на торги, прийняття ставок учасників та продаж цих прав учаснику, що запропонував найвищу ціну за лот ( земельну ділянку що виставляється на аукціон).

У вузькому сенсі - земельний аукціон можна розглядати як сукупність правил та процедур, що регулюють публічну форму обороту речових прав на земельні ділянки та дозволяють визначити їх ціну.

 Процедура проведення земельних аукціонів включає в себе такі етапи:

1.Організатор земельних торгів (орган державної влади або орган місцевого самоврядування) визначає перелік земельних ділянок державної чи комунальної власності та прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами.

2.Прийняття рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про проведення земельних торгів.

3.Підготовка лотів до проведення земельних торгів, що включає:    виготовлення, погодження та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості); державну реєстрацію земельної ділянки; державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;    отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель» у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї; проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель», крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї;    встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки; встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель державної та комунальної власності не може бути меншим за розмір орендної плати, визначений Податковим кодексом України;

  4.Укладення договору між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів (суб'єктом господарювання, який має ліцензію на проведення земельних торгів) щодо проведення торгів.

   5.Публікація у друкованих ЗМІ, а також на офіційному веб-сайті Держземагентства України оголошення із зазначенням дати проведення торгів та переліку лотів. В оголошенні, обовязково зазначають:    місце розташування, площу земельної ділянки та її кадастровий номер;    умови договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису, що укладаються на земельних торгах;    стартову ціну продажу земельної ділянки або стартовий розмір річної плати за користування земельною ділянкою;    місце і час проведення земельних торгів;   розмір реєстраційного та гарантійного внесків, які сплачуються учасниками, порядок їхньої сплати.

            З усього вищесказаного можемо зробити висновок, що процедура проведення земельних аукціонів досить нова і змістовна, кожен етап проведення якої потребує детальної і кропіткої роботи. Та з огляду на це, можна впевнено заявити, що започаткування інституту проведення земельних аукціонів покладе початок формуванню антикорупційної політики та міцної і стабільної держави.

 

 

Головний спеціаліст сектору з

юридичного забезпечення апарату РДА                                                   Кавалерова С.С.