27.01.2015

Реалізація Закону України № 77- VIII від 28.12.2014 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці».

З 1 січня 2015 року  набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці».

З прийняттям Закону  суттєво посилилась відповідальність роботодавців за порушення законодавства про працю.

            З метою підвищення ефективності управління у сфері соціального страхування, для скорочення та оптимізації витрат на управління, спрощення обслуговування застрахованих осіб і роботодавців, Законом створено Фонд соціального страхування України. Даний фонд створено шляхом злиття фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Завданням новоствореного Фонду є здійснення керівництва та управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві, проведення акумуляції страхових внесків, контроль за використанням коштів та  забезпечення фінансування виплат за видами соціального страхування.

Крім того, Фонд наділений досить значним переліком прав та повноважень, зокрема має право отримувати всю необхідну інформацію від органів державної влади, у тому числі від органів доходів і зборів, банківських установ та інших кредитних установ та від господарських організацій будь-якої форми власності.

Також, для здійснення контролю за дотриманням використання коштів, Фонд має право отримувати пояснення, накладати та стягувати фінансові санкції та адміністративні штрафи, вимагати усунення фактів законодавства.

Даний закон залишив перелік умов надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та зберіг строки тривалості її виплат.

У зв’язку з прийняттям Закону, постала необхідність внесення змін до низки законодавчих актів, зокрема відчули зміни Кодекс законів про працю України, Кодекс України про адміністративні правопорушення та Кримінальний Кодекс України.

Внесені до Кодексів України зміни, посилили відповідальність як страхувальників так і застрахованих осіб за порушення законодавства про працю шляхом накладання штрафу в розмірі від 30 до 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, в залежності від їх класифікації та ступеня тяжкості.

Також новелою даного закону є те, що органи фонду соціального страхування, а саме, керівник виконавчої дирекції фонду та його заступники, розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві, які спричинили втрату працездатності та накладають штрафи самостійно, без участі суду. І перешкоджання уповноваженим особам фонду у здійсненні такої діяльності забороняється законом.

Прикінцевими положеннями закону внесені зміни до досить великого переліку законів, замінивши норми про страхування працівників за рахунок коштів державного бюджету нормами про те, що вказані особи підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, відповідно до закону, а норми про виплати за рахунок бюджету – нормами про виплати за рахунок Фонду соціального страхування України.

 

Головний спеціаліст сектору

 

з юридичного забезпечення апарату РДА                                                     Кавалерова С.С.