22.06.2015

Про правовий режим воєнного стану

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про правовий режим воєнного стану».

 Закон спрямований на законодавче врегулювання правового режиму воєнного стану з урахуванням обставин, що виникли у зв'язку з зовнішньою агресією і проведенням антитерористичної операції на сході України

Законом передбачається :  збільшити перелік та деталізувати зміст заходів воєнного стану, запровадити гарантії діяльності президента України, Верховної ради України, більш чітко врегулювати порядок введення та скасування правового режиму воєнного стану, унормувати порядок діяльності та повноваження військового командування, органів державної влади в умовах дії воєнного стану, військових адміністрацій, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, громадського порядку та безпеки, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

 "Військовий стан - це особливий правовий режим, який вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальної цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб ".

            Так ст. 8 Закону встановлює, що в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом з військовими адміністраціями можуть запроваджувати та здійснювати ряд заходів, а саме:

– встановлювати посилену охорону важливих об’єктів національної економіки та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення;

– вводити особливий режим роботи цих установ;

– запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, пи цьому на час залучення працюючої людини до виконання цієї трудової повинності поза місцем її роботи за трудовим договором за робітником після закінчення виконання таких робіт зберігається відповідне робоче місце (посада);

– використовувати потужності та трудові ресурси підприємств, установ і організацій усіх форм власності для потреб оборони;

– примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно держпідприємств для потреб держави;

– запроваджувати комендантську годину;

– примусово виселяти громадян інших держав, які загрожують нападом або здійснюють агресію проти України;

– обмежувати свободу пересування громадян, перевіряти документи, а в разі потреби – здійснювати огляд приміщень, речей, вантажів, службових приміщень і житла громадян;

– забороняти проведення масових заходів, таких як страйки, масові зібрання та акції тощо;

– регулювати роботу підприємств телекомунікацій, поліграфічних підприємств і видавництв;

– забороняти торгівлю зброєю, сильнодіючими хімічними речовинами;

– забороняти торгівлю алкогольними напоями;

– встановлювати особливий режим у сфері виробництва та реалізації ліків, до складу яких входять наркотичні засоби;

– вилучати у підприємств, установ та організацій навчальну і бойову техніку, вибухові, радіоактивні речовини і матеріали, сильнодіючі хімічні та отруйні речовини;

– встановлювати для фізичних і юридичних осіб військово-квартирну повинність із розквартирування військовослужбовців;

– розглядати питання діяльності політпартій, громадських об’єднань, якщо вона спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, пропаганду війни, насильства, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення та ін.

Крім того, Закон передбачає утворення військових адміністрацій та  закріплює цілий ряд їх повноважень, які в свою чергу керуються законами України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію»  та  Законом України  «Про правовий режим воєнного стану».

В умовах воєнного стану  забороняється зміна  Конституції України, проведення виборів Президента, виборів Верховної ради та органів місцевого самоврядування, проведення всеукраїнських та місцевих референдумів, проведення страйків, масових зібрань та акцій.

 

 

Головний спеціаліст сектору

 

з юридичного забезпечення апарату РДА                                           Кавалерова С.С.