29.12.2020

Постанова КМУ від 18 листопада 2020 р. № 1277

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1025 і від 10 липня 2019 р. № 691

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1025 “Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 86, ст. 3026; 2019 р., № 66, ст. 2257) і від 10 липня 2019 р. № 691 “Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 66, ст. 2257; 2020 р., № 10, ст. 384) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 49


 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2020 р. № 1277

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1025 і від 10 липня 2019 р. № 691

1. Зразок бланка свідоцтва про народження, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. № 1025, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 листопада 2010 р. № 1025
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2020 р. № 1277)

СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 691:

1) пункт 4-1 постанови викласти в такій редакції:

“4-1. Надання комплексної послуги “єМалятко” за заявами про державну реєстрацію народження, поданими в паперовій формі, здійснюється на території певної адміністративно-територіальної одиниці за умови підключення робочих місць одного із субєктів, визначених пунктом 5 Порядку надання комплексної послуги “єМалятко”, затвердженого цією постановою, до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг “Портал Дія” відповідно до законодавства.

Надання комплексної послуги “єМалятко” за заявами про державну реєстрацію народження, поданими в електронній формі, здійснюється на всій території України.

Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, зазначеним у пункті 1 цієї постанови, забезпечувати постійне інформування населення про надання комплексної послуги “єМалятко” на території певної адміністративно-територіальної одиниці шляхом розміщення відповідної інформації на власних офіційних веб-сайтах, веб-сайтах своїх територіальних органів (за наявності), у місцях прийому суб’єктів звернень.

Районним державним адміністраціям забезпечувати постійне інформування населення про надання комплексної послуги “єМалятко” на території певної адміністративно-територіальної одиниці шляхом розміщення відповідної інформації на власних офіційних веб-сайтах та/або в утворених центрах надання адміністративних послуг.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування постійне інформування населення про надання комплексної послуги “єМалятко” на території певної адміністративно-територіальної одиниці шляхом розміщення відповідної інформації на власних офіційних веб-сайтах та/або в утворених центрах надання адміністративних послуг.”;

2) в абзаці другому пункту 10 Порядку надання комплексної послуги “єМалятко”, затвердженого зазначеною постановою, слова “рекомендованим листом” замінити словами “засобами поштового зв’язку”.