09.07.2018

Інформаційні заходи для заохочення чоловіків користуватися відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та хворою дитиною

Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має особа (один з батьків дитини, усиновитель, опікун, дідусь, бабуся або інший родич), не застрахований в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, яка фактично здійснює догляд за дитиною.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається з дня звернення за її призначенням, але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Усиновителям та опікунам допомога призначається не раніше ніж з дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення опіки. Днем звернення за призначенням допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку вважається день прийняття органом праці та соціального захисту населення відповідної заяви з усіма необхідними документами. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується щомісяця з дня призначення зазначеної допомоги по день досягнення дитиною вказаного віку включно.

Для одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку органом праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

1) заява матері (батька, усиновителя, опікуна), що складається за формою, затвердженою Міністерством праці;

2) виписка з наказу за місцем служби про надання відпустки;

3) копія свідоцтва про народження дитини;

4) довідка з місця проживання заявника про те, що з ним проживає дитина;

5) копія трудової книжки матері (батька, усиновителя, опікуна), яка (який) здійснює догляд за дитиною;

6) довідка з місця навчання - для осіб, які навчаються;

7) непрацюючі особи подають довідку органів податкової адміністрації про те, що вони не займаються підприємницькою діяльністю, а також довідку з державного центру зайнятості про те, що вони не перебувають на обліку в центрі. У разі перебування на обліку в державному центрі зайнятості - довідку про те, що виплата допомоги по безробіттю не проводиться, а також довідку з місця проживання про те, що заявник не працює (не служить, не навчається), видану житлово-експлуатаційного контролю (сільською, селищною радою). У разі неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження вдома і складає за формою, затвердженою Міністерством праці, акт обстеження із зазначенням факту того, що особа не працює (не служить, не навчається).

Усиновителі та опікуни подають також копію рішення про усиновлення або встановлення опіки.

Особи, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації, подають відповідну довідку ліквідаційної комісії.

Переоформлення допомоги на іншу працездатну особу, не зареєстровану в системі загальнообов'язкового соціального страхування, здійснюється згідно з письмовою заявою на підставі довідки з місця служби, навчання особи, яка одержувала допомогу, про те, що вона вийшла на службу, навчання до закінчення терміну відпустки по догляду за дитиною і виплату зазначеної допомоги їй припинено (із зазначенням дати).

Особам, які доглядають дітей віком до трьох років і одночасно продовжують навчатися з відривом від виробництва, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується в повному розмірі.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» допомога виплачується у розмірі встановленого прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, але не менше як 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць.