06.06.2019

Ініціативна група запрошує усі зацікавлені інститути громадянського суспільства Ізмаїльського району до участі у створенні Громадської ради при Ізмаїльській районній державній адміністрації


            До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, профспілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців легалізованих відповідно до чинного законодавства України.

 

            Для цього Вам необхідно: 

            Подати заяву до ініціативної групи, складену у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

-          прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

-          заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

-          біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

-          відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;

-          відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

-          мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

-          фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

 

   Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

   Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

   Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

   Інформація про інститут громадянського суспільства перевіряється ініціативною групою в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та в інших відкритих джерелах.

 

              Документи надавати за адресою: 68601, Україна, Одеська область, м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 62, 1 поверх, к. 104,  сектор комунікацій з громадськістю Ізмаїльської районної державної адміністрації та у електронному вигляді за адресою: irgapolitika@ukr.net.

             Прийом заяв для участі в проведенні установчих зборів та доданих до них документів проводиться до 19 червня 2019 р. в робочі дні з 8.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00).

 

             Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства України.

            Кількісний склад Громадської ради – 20 осіб.

            Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

            До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

            Членство в Громадській раді є індивідуальним.

 

            Установчі збори для формування Громадської ради при райдержадміністрації планується провести 19 липня 2019 р. в залі засідань райдержадміністрації (час уточнюється).

            Порядок проведення установчих зборів:                            

• вибори головуючого зборів, секретаря та лічильної комісії;

• затвердження порядку денного зборів:

• про заснування Громадської ради;

• про затвердження положення про Громадську раду;

• про затвердження регламенту Громадської ради

• про обрання правління та секретаріату Громадської ради.

 

Телефон для довідок: 0977459922.

 

Сподіваємося на Вашу активну участь та конструктивну співпрацю! 

 

 

Відомості про склад ініціативної групи:

 

-          Гирник Вержина Андріївна – голова Ізмаїльської районної ради ветеранів Одеської області;

-          Дімова Ніна Андріївна – головний спеціаліст сектору комунікацій з громадськістю  Ізмаїльської районної державної адміністрації;

-          Дякова Лідія Степанівна – представник Новонекрасівського сільського органу самоорганізації населення «Вогник»;

-          Клопот Валентина Миколаївна - завідувач сектору комунікацій з громадськістю  Ізмаїльської районної державної адміністрації;

-          Колдорар Василь Степанович – голова громадської організації «Придунайська Ромська організація»;

-          Мішулін Іван Наумович – представник Бессарабського Козацького полку ВГО УРК;

-          Негруця Андрій Климентійович – голова громадської організації «Ізмаїльська Спілка ветеранів війни в Афганістані»;

-          Фтомович Петро Андрійович – голова громадської організації "Ізмаїльське міськрайонне товариство любителів домашніх тварин та птиці».