24.12.2014

Тижні толерантності

«Всі люди народилися вільними й рівними за своєю гідністю   та правами. Вони наділені розумом і совістю та повинні діяти один стосовно одного в дусі братерства», – твердить перша стаття Декларації Прав Людини (1948).

Однак, усі люди різні – стільки ж на світі різних поглядів, характерів, темпераментів. Тому в загальноосвітніх навчальних закладах району щорічно проводяться тижні толерантності, метою яких є утвердження  суспільної моралі та протидії негативним проявам в учнівському середовищі, формування поваги до культури, історії, мови, звичаїв і традицій представників різних національностей. В грудні  місяці класними керівниками, соціальними педагогами та педагогами-організаторами проведені інформаційно-просвітницькі та профілактично-попереджувальні заходи: тематичні лінійки «Ми всі рівні», виховні години «Всі мають єдині права», «Толерантність у нашому житті», «Ми – діти України», круглі столи «Людина і соціальне середовище.», «Коли ми єдині, ми нездоланні», «Різні люди, різні погляди», лекції «Ксенофобія – падіння моралі», «Профілактика ксенофобії та расизму в сучасному українському суспільстві». Органами учнівського самоврядування  організований випуск інформаційних листів та буклетів «Життя – найбільша цінність», «Не шукай відмінностей», «Світ без насильства».

 

   

  Відділ освіти Ізмаїльської  райдержадміністрації