18.07.2017

Науково - довідковий апарат архіву

Архівним відділом проводиться робота по каталогізації документів управлінської діяльності 2-х основних фондів:

Фонду № 1 Ізмаїльської районної ради

Фонду № 183 Ізмаїльської районної державної адміністрації

На даний час пройшли тематичне розроблення 432 справи, на які складено 2741 каталожних карток.

Складено електронний реєстр описів справ постійного строку зберігання та особового складу за 2004-2016 роки.