11.06.2014

Архів і засоби масової інформації

Архівний відділ тісно співпрацює з засобами масової інформації, зокрема з районною газетою “Придунайские вести”. Так в газеті “Придунайские вести” № 7-8(11531-11532) від 15 січня 2011 року опублікована стаття начальника архівного відділу під назвою:

“Підведено підсумки роботи архівного відділу”

На початку нового 2011 року архівний відділ прозвітувався про виконання плану розвитку архівної справи за 2010 рік на апаратній нараді при голові Ізмаїльської районної державної адміністрації.

Архівні установи створені для забезпечення приймання, зберігання і охорони

документів Національного архівного фонду, переданих до архіву органами державної влади, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності.

Протягом звітного періоду робота архівного відділу була спрямована на

виконання планованих завдань та заходів з основних напрямків роботи:

- реалізацію державної політики у сфері архівної справи і діловодства;

внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, забезпечення зберігання, облік та використання відомостей що в них містяться;

здійснення контролю за діяльністю архівних служб діловодства по забезпеченню додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Станом на 01.01.2011 року на зберіганні в архівному відділі знаходяться 63 фонди, які налічують 8172 справи.

Документи відображають історію Ізмаїльського району починаючи з 1946 року.

Найважливішою складовою частиною архівного надбання є фонди органів управління і влади - 5 340 справ. В зоні комплектування архівного відділу перебувають 32 установи і організації, з них 20 органів місцевого самоврядування (18 сільських, селищна та районна ради), районна державна адміністрація, 2 управління і 3 відділи райдержадміністрації, 1 відділ управління юстиції, 1 установа освіти, 4 сільськогосподарських підприємств.

Документи, що передаються органами управління і влади на постійне зберігання, відносяться до категорії особливо цінних, оскільки архівно-інформаційні ресурси є важливим інструментом управління державою.

Щороку архівним відділом складається план розвитку архівної справи на поточний

рік, який затверджується головою райдержадміністрації та погоджується Державним архівом області. Щоквартально архів звітується перед Держархівом області про виконання планових завдань.

Планові показники за 2010 рік виконано, а деякі навіть перевиконано. Так за планом на 2010 рік необхідно було:

- прийняти на зберігання 312 справ - прийнято 393 справ;

- упорядкувати документи 14 установ та скласти описи справ на 238 одиниць зберігання - упорядковано документи15 установ на 412 од.зб;

- скласти та погодити номенклатури справ 3-х установ – виконано 3- х установ та 21 виборчих комісій;

- провести 8 перевірок установ, підприємств та організацій – проведено 9 перевірок.

Підсумки перевірок оформлено довідками, надано рекомендації щодо покращання стану архівної справи та доведено до відому керівників установ. Належна увага веденню діловодства, оформленню документів, забезпеченню обліку та умов їх зберігання приділяється у Ізмаїльській райдержадміністрації, Ізмаїльській районній раді, відділі реєстрації актів цивільного стану по Ізмаїльському району міськрайонного управління юстиції, відділі освіти.

Крім того архівний відділ забезпечує соціально-правові потреби суспільства шляхом видачі довідок, архівних копій та витягів із документів громадянам, установам та організаціям. За 2010 рік надійшло і було виконано 102 звернення та запити, переважна більшість із них (67%) стосувалась земельних питань. Фактів порушення строків виконання звернень громадян та запитів у визначений законом строк, скарг або повторних звернень з одних і тих же питань, не було. Запроваджено також роз’яснення найбільш актуальних питань, які порушуються громадянами у зверненнях, шляхом проведення прямих телефонних ліній.

Архіви завжди були, є і будуть скарбницями історичної спадщини. Вони допомагають відновити правду, неупереджено оцінити важливі події, що відбувалися в минулому. Саме завдяки архівам ми відкриваємо нові та забуті сторінки тисячолітньої історії українського народу.

 

Через газету “Придунайские вести” інформується населення про дату проведення архівним відділом та тематику прямих телефонних ліній.

Протягом 2011 року начальником архівного відділу було проведено 3 прямі телефонні лінії.

17.02.2012 року проведено пряму телефонну лінію “ Про порядок видачі архівних довідок, копій та витягів з документів архівним відділом”.