31.01.2015

Ініціативна група запрошує усі зацікавлені інститути громадянського суспільства Ізмаїльського району (громадські, релігійні, благодійні організації, профспілки та їх об’єднання, організацій роботодавців, які легалізовані відповідно до законодавства Україн

Для цього Вам необхідно:

            До 13 лютого 2015 р. подати заяву до ініціативної групи, написану у довільній формі, підписану уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

             До заяви додаються:

- рішення керівного органу інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років

              Документи надавати у паперовому (68601, Україна, Одеська область, м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 62, 1 поверх, к. 104,  відділ комунікацій з громадськістю апарату Ізмаїльської районної державної адміністрації) та електронному (irgapolitika@ukr.net) вигляді.

             Прийом заяв для участі в проведенні установчих зборів та доданих до них документів проводиться в робочі дні з 8.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00).

            До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, профсоюзних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців,   легалізованих відповідно до законодавства України.

            Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства України.

            Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами.

            Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

            До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

            Членство в Громадській раді є індивідуальним.

            Установчі збори для формування Громадської ради при райдержадміністрації планується провести 23 лютого 2015 р. в залі засідань райдержадміністрації (час  уточнюється).

            Порядок проведення установчих зборів:                              

- вибори головуючого зборів, секретаря та лічильної комісії;

- затвердження порядку денного зборів:

• про заснування Громадської ради;

• про затвердження положення про Громадську раду;

• про обрання правління та секретаріату Громадської ради.

 

Телефони для довідок: 2-12-33, 0977459922, 0674385235

 

 

Сподіваємося на Вашу активну участь та конструктивну співпрацю!