25.11.2014

Обстеження населення в Ізмаїльському районі

Одним з напрямів роботи Державної служби статистики України є збір об’єктивної інформації стосовно життєвого рівня домогосподарств (сімей), у тому числі для дослідження ефективності програм соціального захисту. З січня 1999 року на протязі багатьох років Управлінням статистики в Ізмаїльському районі проводиться вибіркове статистичне обстеження, яке базується на міжнародних стандартах для визначення соціально-демографічних та економічних процесів в Україні.

Основною метою проведення обстеження умов життя домогосподарств є забезпечення інформаційної бази для комплексного дослідження рівня матеріального добробуту населення, для досліджень бідності, ефективності та адресності заходів щодо соціального захисту найбільш вразливих верств населення та інших актуальних питань. Дані цього обстеження використовуються урядом країни для аналізу життєвого рівня окремих соціальних груп населення, структури їх доходів, придбання та споживання продовольчих і непродовольчих товарів та послуг, для розрахунку індексів споживчих цін, надання соціальних допомог.

В листопаді 2014 року фахівцями Управління статистики в Ізмаїльському районі, які мають спеціальні посвідчення, буде здійснюватися набір нових сімей для проведення обстеження в с.Кам’янка. Адреса домогосподарств відбирається випадково за спеціальною комп’ютерною програмою, виходячи лише з ознаки територіального розташування. Для того, щоб це дослідження пройшло успішно, дуже важливо, щоб усі, хто був відібраний, прийняли в ньому участь. Керівництво Управління статистики в Ізмаїльському районі дуже розраховує на допомогу населення, оскільки вона сприятиме кращому усвідомленню поточної ситуації та проблем у нашому суспільстві.

Вся інформація, отримана в результаті вибіркового статистичного обстеження, строго конфіденційна і використовується виключно для статистичних цілей у зведеному знеособленому вигляді. Конфіденційність інформації гарантується Законом України «Про державну статистику» та «Про інформацію», за порушення вимог яких працівники органів державної статистики несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Враховуючи той факт, що ця робота є дуже важливою, незначний час, витрачений на неї домогосподарствами, які приймуть участь в статистичному обстеженні, буде оплачуватися. Наприклад, сім’ї, які брали участь у подібному обстеженні, отримали в 2014 році по 117 грн. 60 копійок щоквартально.

Управління статистики в Ізмаїльському районі звертається до населення з проханням прийняти участь в статистичному обстеженні та заздалегідь дякує за співпрацю.

За додатковою інформацією звертайтесь, будь ласка, безпосередньо до Управління статистики за телефоном 5-14-53.

 

 

Начальник УС в Ізмаїльському районі                                     О.С.Мінюк