17.07.2014

Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів та споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами і організаціями Ізмаїльського району та області у 2013 році

За даними Головного управління статистики в Одеській області, підприємствами та організаціями Ізмаїльського району у 2013 році на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби використано:

- котельно-пічне паливо в умовному вимірі - 1198 т у.п.,

- теплоенергії - 5292 Гкал,

- електроенергії – 7249 тис. кВт ∙ год.

Споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за 2013 по Ізмаїльському району (без урахування реалізації населенню) збільшилося в порівнянні з попереднім роком на 7,0% і склало 4,7 тис. т умовного палива.

В цілому по області фактичні питомі витрати тепла і електроенергії в порівнянні з 2012р. зменшилися відповідно на 5,8% і 1,5%, а фактичні питомі витрати палива збільшилися на 9,6%. Підприємствами та організаціями використано 3508,2 тис. т паливно-енергетичних ресурсів в перерахунку в умовному вимірі, у тому числі палива - 2311,5 тис. т у.п., теплоенергії - 2237,1 тис. Гкал, електроенергії - 2498,3 млн. кВт ∙ год.

У розподілі палива за напрямами споживання по області найбільшу частку (41,2%) становили витрати на перетворення в інші види палива та енергії, 39,8% - на енергетичні потреби, 18,6% - на кінцеве споживання (на виробництво продукції, сільгоспроботи, транспорт, будівництво, торговельну діяльність, комунально-побутові потреби), 0,4% - на втрати.

Начальник УС в Ізмаїльському районі                                                О.С.Мінюк