RSS    .:::16.04.2014 :::.   

 


 

Пенсійний фонд інформує і роз'яснює

 

Право на пенсійне забезпечення у зв’язку

з втратою годувальника

Право на пенсійне забезпечення у зв’язку з втратою годувальника, згідно з статтею 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виникає за наявності в померлого годувальника на день смерті страхового стажу:

- до досягнення особою 23 років включно – 1 рік;

- від 24 років до досягнення особою 26 років включно – 2 роки;

- від 27 років до досягнення особою 28 років включно – 3 роки;

- від 29 років до досягнення особою 31 року включно – 4 роки;

- від 32 років до досягнення особою 33 років включно – 5 років;

- від 34 років до досягнення особою 35 років включно – 6 років;

- від 36 років до досягнення особою 37 років включно – 7 років;

- від 38 років до досягнення особою 39 років включно – 8 років;

- від 40 років до досягнення особою 42 років включно – 9 років;

- від 43 років до досягнення особою 45 років включно – 10 років;

- від 46 років до досягнення особою 48 років включно – 11 років;

- від 49 років до досягнення особою 51 року включно – 12 років;

- від 52 років до досягнення особою 55 років включно – 13 років;

- від 56 років до досягнення особою 59 років включно – 14 років.

В разі смерті пенсіонера або особи, яка померла в період проходження строкової військової служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби – пенсія призначається незалежно від наявності страхового стажу.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його повному утриманні або одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів до існування, а саме:

- чоловіку (дружині), батькові, матері, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку;

- чоловіку (дружині), а в разі їх відсутності – одному із родичів померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють та зайняті доглядом за дитиною померлого годувальника до досягнення нею 8 років;

- дітям, які не досягли 18 років або старше цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника);

- дітям, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

- круглим сиротам – до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Усиновлені діти мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми. Пасинок і падчерка мають право на пенсію нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували аліментів від батьків. Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення.

Члени сім'ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які й самі одержують пенсію, за бажанням мають право перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім'ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім'ї, які досягли пенсійного віку – довічно.

На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія. За бажанням одного із членів сім'ї, із загальної суми пенсії виділяється його частка та виплачується окремо.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного члена сім'ї – 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім'ї – 100 відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками. Дітям-сиротам такий вид пенсії призначається виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім'ї становить – 100 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність; на двох членів сім'ї – 120 відсотків; на трьох і більше – 150 відсотків.

Виходячи із затвердженого прожиткового мінімуму, відповідно до статті 7 Закону України „Про Державний бюджет України на 2013 рік”, мінімальний розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника з 01.01.2013 року становить:

- на одного непрацездатного члена сім'ї померлого годувальника – 894,00 грн.;

- на двох членів сім'ї – 1072,80 грн.;

- на трьох і більше – 1341,00 грн.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення за призначенням такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника. В іншому випадку пенсія призначається з дня звернення.

Заява про призначення пенсії подається заявником особисто безпосередньо до органу Пенсійного фонду України за місцем проживання (реєстрації) або законним представником відповідно до законодавства за місцем проживання (реєстрації) заявника.

Якщо особа, якій призначається пенсія, є неповнолітньою або недієздатною, заява подається батьками або опікунами (піклувальниками) за місцем їх проживання. До заяви опікуна (піклувальника) додається копія рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна (піклувальника) або відповідне рішення суду.

Заступник начальника управління Пенсійного фонду України в м. Ізмаїлі та Ізмаїльському районі

Лєщєва О.Ф.

 

Порядок призначення пенсії за віком жінкам, яким виповнилося 55 років і які виявили бажання вийти на пенсію

Відповідно до чинного законодавства установлено  єдиний для чоловіків і жінок вік виходу на пенсію.  Згідно із ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) особи мають право на призначення пенсії, після досягнення 60 років та при наявності страхового стажу не менш 15 років.

Підвищення пенсійного віку для жінок здійснюється поступово за такою схемою:

До досягнення віку, встановленого абзацем першим цієї статті, право на пенсію за віком мають жінки 1961 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

55 років – які народилися  до 30 вересня 1956 року включно;

55 років 6 місяців  – які народилися  з 1 жовтня 1956 року до 31 березня 1957 року;

56 років – які народилися  з 1 квітня до 30 вересня 1957 року;

56 років 6 місяців  – які народилися  з 1 жовтня 1957 року до 31 березня 1958 року;

57 років – які народилися  з 1 квітня до 30 вересня 1958 року;

57 років 6 місяців  – які народилися  з 1 жовтня 1958 року до 31 березня 1959  року;

58 років – які народилися  з 1 квітня до 31 березня 1959 року;

58 років 6 місяців  – які народилися  з 1 жовтня 1959 року до 31 березня 1960 року;

59 років – які народилися  з 1 квітня до 30 вересня 1960 року;

59 років 6 місяців  – які народилися  з 1 жовтня 1960 року до 31 березня 1961 року;

60 років – які народилися  з 1 квітня до 31 грудня 1961 року.

Передбачено  компенсатор більш пізнього виходу на пенсію.   Так, стаття 29 Закону доповнена пунктом 3 такого змісту:

«Жінкам, які народилися у період по 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення  розміру пенсії, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, в розмірі 2,5 відсотка за  кожні шість місяців   більш пізнього виходу на пенсію,  починаючи з 55 років до досягнення ними 60 - річного віку»;

У період до 1 січня 2015року збережено право виходу на пенсію жінок після досягнення 55 років.  Таке право мають лише ті жінки, які звільнилися з роботи та за наявності страхового стажу не менш як 30 років. У цьому випадку розмір їхньої пенсії, обчислений відповідно до ст.27 та з урахуванням ст.28 цього Закону,  зменшується на 0,5% за кожний повний чи неповний місяцьдострокового виходу на пенсію (п.7 Прикінцевих положень Закону).

ПРИКЛАД: Жінка має право на пенсію після досягнення 56 років, проте вона виявила бажання одержувати пенсію в 55 років 6 місяців, Розмір пенсії, обчислений відповідно до ст.27 з урахуванням ст.28 Закону, становить 1500 грн. До виплати така жінка одержуватиме 1455 грн., тобто пенсія зменшується на 3% (по 0,5% за 6 місяців дострокового виходу на пенсію).

У разі коли така жінка до досягнення віку, передбаченого ст.26 Закону, працевлаштувалася, виплата дострокової пенсії на час роботи припиняється. У цьому випадку після досягнення віку, передбаченого ст.26 Закону, відсоток, на який зменшено розмір пенсії, переглядається з урахуванням кількості повних місяців страхового стажу, набутого за період роботи після дострокового виходу на пенсію.

Відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, також може бути переглянуто з урахуванням відповідної кількості повних місяців страхового стажу, якщо особа після досягнення віку, передбаченого ст.26 цього Закону продовжує працювати і відмовилася від отримання пенсії.

 

Заступник начальника відділу

з призначення пенсій управління Пенсійного фонду

в м. Ізмаїлі та Ізмаїльському районі

Пентійська І.П.

 

Изменения в отчетности в связи с созданием новых рабочих мест

С 1 января 2013 года внесены изменения в Порядок формирования и предоставления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, который утвержден постановлением Пенсионного фонда Украины № 24- 1 от 10 декабря 2012 года.

В Порядке появилась позиция, касающаяся новых рабочих мест. Предоставлять такую информацию необходимо для того, чтобы служба занятости была проинформирована о новых рабочих местах, появляющихся на рынке труда, и могла трудоустроить временно безработных на вакантные должности. В то же время это важно для работодателя, ведь согласно ст. 24 Закона «О занятости населения», если он на протяжении 12 календарных месяцев (начиная с 1 января 2013 года) трудоустроит на каждое новое рабочее место работника, ему будут компенсированы из госбюджета фактические затраты в размере 50 % от суммы начисленного единого взноса.

Указывать число новых рабочих мест работодатели должны один раз и только тогда, когда эти места созданы в связи с учреждением нового субъекта хозяйствования или в связи с увеличением штатного количества работников.

 

Начальник отдела по контрольно-проверочной

работе по начислению и оплате платежей

управления ПФУ в г. Измаиле и Измаильском районе

Дроздова В.В.

Порядок виплати допомоги на поховання

та недоотриманої пенсії у зв'язку

зі смертю пенсіонера

Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” передбачено, що у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

Особа, яка звертається з приводу виплати допомоги на поховання, подає заяву про виплату допомоги на поховання та довідку про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання.

У разі реєстрації смерті компетентними органами іноземної держави, законодавством яких не передбачена видача зазначених довідок, замість довідки про смерть надається свідоцтво про смерть або інший документ, легалізовані в консульській установі.

Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні ( крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім’ї або іншою особою).

Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується - по місяць смерті включно членам його сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім’ї, зазначеним у частині другій статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим чи не проживали.

Для виплати недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера надається свідоцтво про смерть, документи, які підтверджують родинні стосунки. Непрацездатними членами сім’ї, зазначеними у частині другій статті 36 Закону, подаються документи, які засвідчують, що вони перебували на утриманні померлого пенсіонера. Члени сім’ї надають паспорт, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, довідки уповноважених органів з місця проживання, у тому числі органів місцевого самоврядування, або інші документи, які підтверджують проживання з пенсіонером на день його смерті.

Виплата недоотриманої пенсії померлого здійснюється вищевказаним категоріям заявників у разі звернення протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. Відповідно до статті 1220 Цивільного Кодексу України часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.

У разі звернення кількох членів сім’ї, які мають право на отримання суми недоотриманої пенсії, у зв’язку зі смертю пенсіонера, належна їм сума пенсії ділиться між ними порівну.

У разі відсутності членів сім’ї, які мають право на отримання суми недоотриманої пенсії померлого пенсіонера, або не звернення ними за виплатою вказаної суми протягом шести місяців з дня відкриття спадщини, сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв'язку з його смертю, входить до складу спадщини.

Для виплати недоотриманої пенсії, яка ввійшла до складу спадщини, надається свідоцтво про право на спадщину.

 

Начальник відділу з виплати пенсій

управління Пенсійного фонду України

в м. Ізмаїлі та Ізмаїльському районі

Кульча О.В.

 

Дата оновлення : 10.04.2014

 
 

 15.04.14 Децентралізація влади буде закріплена в Конституції ...

15.04.14 О.Турчинов закликає кандидатів у Президенти України та громадян дотримуватися законодавства ...

15.04.14 Володимир Немировський зустрівся з Президентом Швейцарії ...

15.04.14 Акція «За чисте довкілля» в Ізмаїльському районі набирає обертів ...

15.04.14 Відділ культури інформує ...

14.04.14 О.Турчинов: Зміни до Конституції мають бути широко обговорені у суспільстві ...

14.04.14 Благоустрій території Бросківської загальноосвітньої школи ...

14.04.14 Відбувся І тур районного фестивалю молодих спеціалістів «Педагогічна надія Одещини». ...

14.04.14 Володимир Немировський підписав меморандум з афганцями ...

14.04.14 На апаратній нараді Ізмаїльської районної державної адміністрації ...

11.04.14 Ізмаїльський район приєднався до акції "За чисте довкілля" ...

11.04.14 Малозабезпеченим громадянам району надали матеріальну допомогу ...

11.04.14 В Багатянській ЗОШ пройшов захід, присвячений 70-річчю визволення Одеси. ...

10.04.14 Захисти країну! Підтримай Українську армію! ...

10.04.14 Звернення голови обласної адміністрації з нагоди 70-ї річниці визволення Одеси ...


 Розробка, дизайн та розміщення: КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр" © | телефон (0482) 429820 | 2011 р.